Před konzultací a analýzou svého zdravotního stavu pomocí systému KME Anti-Age si pečlivě přečtěte tuto smlouvu.

(Dohoda mezi Uživatelem a jeho Klientem)

Podpisem této smlouvy nebo kliknutím na tlačítko "Start" níže souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů a souhlasíte s touto smlouvou, včetně Právní výhrady .

Klient (dotčená osoba) tímto prohlašuje, že dává Uživateli svůj výslovný a bezpodmínečný souhlas se zpracováním jeho osobních údajů (celé jméno, datum narození a/nebo e-mail, telefonní číslo, adresa bydliště), a to za účelem identifikace a informační podpory související s analýzou a opravou / kompenzací aktuálního zdravotního stavu během poskytování poradenských služeb. Klient má právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování informací získaných v důsledku souhlasu před jeho odvoláním. Na konci období poskytování služeb lze osobní údaje a údaje o zdravotním stavu klienta na jeho žádost vymazat.

Použití systému KME Anti-Age a aplikace ERI-qlife nenahrazuje klinická, laboratorní ani jiná lékařská vyšetření. Procesy a podmínky uvedené ve výsledcích analýzy nejsou základem pro zjištění onemocnění nebo stanovení diagnózy. Pro odbornou pomoc musíte navštívit odborného lékaře.

Právní výhrada při používání systému KME Anti-Age:
1. Tímto prohlašuji, že v souladu s článkem 13 Nařízení 2016/679 EU o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů "(GDPR) byl jsem jako" subjekt údajů "informován o svých právech při jejich zpracování v souladu s GDPR. 
2. Jsem si vědom toho, že CME Slovakia, s.r.o., jako vývojář KME-systémů a aplikace ERI-qlife, nikdy a za žádných okolností není zodpovědný za používání systému a aplikace kýmkoli. 
3. Je mi známo, že poradenské služby poskytované uživatelem KME nemusí mít alopatické ani lékařský původ. 
4. Je mi také známo, že tyto služby nejsou kryty pojišťovnami. 
5. Prohlašuji, že jsem byl informován o způsobech a možnostech analýzy pomocí systému KME. Vím, že nemoci nebudou diagnostikovány a léčeny, že bude analyzován pouze můj skutečný stav. Prohlašuji, že rozumím zásadě použití systému, a proto souhlasím s provedením analýzy stavu těla, včetně kompenzace za zjištěné nevyvážené procesy. 
6. Vím, že uživatel KME nabízí výhradně služby založené na holistických metodách, využívající systém KME Anti-Age pro analýzu a snížení vlivu (kompenzace) nevyrovnaných tělesných procesů, podmínek prostředí a psychické zátěže všech druhů. 
7. Jsem si vědom toho, že KME-analýza a korekce/kompenzace nenahrazuje klasické lékařské vyšetření a diagnostiku, nevylučuje návštěvy lékaře a léčbu v souladu s principy a metodami klasické medicíny.

Zpět