Obsah

Krok 38 ze 117

Barevné indexy

Rychlé procesy (označené oranžově) 
Markery nacházející se v této oblasti indikují rychle se měnící aktivní procesy, které se projevují jako obranné reakce organismu. 
Při dlouhodobém výskytu těchto procesů může dojít ke snížení zásob organismu až k jejich vyčerpání.

Dále Výstup