Obsah

Krok 74 ze 117

Řetězec automatické analýzy

K popisu vzájemného vztahu procesů a k určení příčiny stavu v okně “Analytika” aplikace eri-Qlife se používá metoda “řetězce analýzy“.  
Tato metoda se používá jak při provádění automatické analýzy, tak při tvorbě posloupnosti vzájemných vazeb a vzájemného ovlivňování procesů při ruční analýze.

Dále Výstup

Řetězec hierarchie* vzájemně propojených procesů

primární příčina

Krok 76 ze 117

Je důležité poznamenat, že v systému KME je hierarchie odkazů mezi procesy se vytváří zleva doprava a hlavní působící faktor („primární příčina“) začíná svůj vliv na řetězec procesů zprava doleva (viz krok 77).
Proto korekce („kompenzace“) stavu „primární příčiny“ může vést ke změně chování a/nebo stavu všech procesů zahrnutých v řetězci analýzy (viz krok 81).

Výstup Dále

Postupnost vlivu primární příčiny na procesy v „řetězci analýzy“

primární příčina

Krok 77 ze 117

Autoanalýza ukazuje „primární příčinu“ jako poslední článek v hierarchickém řetězci procesů. 
„Primární příčina“ je hlavním faktorem ovlivňujícím procesy v řetězci vzájemně propojených hierarchických procesů, počínaje krokem zcela vpravo (zprava doleva). Hlavní příčina je zvýrazněna modrým pozadím v seznamech výsledků autoanalýzy a báze markerů.

Výstup Dále

Definování řetězce hierarchických vztahů ​ při manuální analýze (metoda „Dominanty“).

Dominanta

primární příčina

Dominanta

Dominanta

Krok 79 ze 117

Definování řetězce hierarchických vztahů k určení hlavní příčiny, která ovlivňuje celý řetězec i nterakcí procesů (metoda „Dominanty“), v „manuálním“ režimu se provádí „od obecného ke konkrétnímu“, tj. zleva doprava.

Výstup Dále

Definování řetězce hierarchických vztahů ​ při manuální analýze (metoda „Dominanty“).

Nulový krok

Dominanta

Dominanta

Dominanta

primární příčina

Krok 80 ze 117

Na začátku analytického řetězce, zcela vlevo, je „nulový krok“ analýza, pomocí které může uživatel vybudovat nový řetězec „manuální“ analýzy a vztahů příčina-následek s využitím svých znalostí, zkušeností, potřeby a touhy.

Výstup Dále

Krok 81 ze 117

Pokud je marker, označující klíčový důvod, jsou umístěny do Kompenzaci, pak se pole tohoto procesu, které se během kompenzace mění, projeví i ve změně v poli jiných procesů v tomto řetězci analýzy. 
V tomto ohledu není třeba dávat další markery z tohoto řetězce ke kompenzaci.

Výstup Dále