Obsah

Závěr

Používání systému KME a aplikace ERI-Qlife nenahrazuje klinické, laboratorní ani jiné lékařské vyšetření.  Procesy a stavy uvedené v analýze však nejsou základem pro určení nemoci nebo stanovení diagnózy.  Pro získání profesionální lékařské pomoci byste se měli obrátit na odborníka.

Pomocí Systému můžete efektivněji organizovat své každodenní činnosti a zvládat nejrůznější stresy a psychoemoční vypětí. 
Systematické využití Systému KME Anti-Age  Vám pomůže si zachovat životní rezervy Vašeho organismu, Vaše psychické a emocionální rozpoložení pro dlouhý, zdravý a aktivní život.

PŘEJEME VÁM DLOUHÝ ŽIVOT! 

TÝM KME-TECHNOLOGIE Dále

Více informací naleznete na našich internetových stránkách