Obsah

Krok 89 ze 117

Okno "Kompenzace”

V okně aplikace "KOMPENZACE" se zobrazují zobecněné informace o aktivitě markerů vybraných pro kompenzaci. 

Dále Výstup