Obsah

Krok 95 ze 117

Citlivost snímače

Během kompenzace může nastat situace, kdy nadměrná aktivita zpětné vazby snímače s polem organismu způsobí rychlé (kratší než 1 minuta práce) vypnutí funkce kompenzace. Pro kvalitní fungování zpětné vazby snímače poskytuje systém funkci nastavení citlivosti snímače.

Dále Výstup